01.04.2020

Tungvint å bytte regnskapssystem?

De fleste vet at det finnes skybaserte regnskapssystemer som forenkler regnskapsarbeidet. Likevel kvier mange seg for å bytte.

Grunnen til det kan både være en frykt for alt som er nytt, og en idé om at et bytte og en overgangsfase vil koste mer enn det smaker.

 

Skybasert er fremtiden

Vi har sett hvordan regnskapsfaget har utviklet og forandret seg gjennom tiårene, og opplever nå at vi står ved et veiskille. Vi kan enten fortsette som før, eller satse for fullt på å hjelpe eksisterende og nye kundene med å ta steget inn i regnskapsfagets digitale fremtid. Valget vårt har falt på sistnevnte.

 

Som et steg i denne prosessen, har vi som selskap opparbeidet oss nødvendig kompetanse og ekspertise innen skybasert regnskapsføring. Med 25 års erfaring i bakhånd, er vi godt rustet til å forstå oss på kundenes eksisterende løsninger og samtidig hjelpe de i gang med nye rutiner.


Les også: Derfor bør du velge skybasert regnskapsføring

 

Regnskapsførerens nye rolle

Der regnskapsføreren tidligere ble sett på som en analytisk og nøyaktig tallknuser, er det nå desto like viktig at en er flink med mennesker, pedagogisk, og har gode presentasjonsevner. Vi ser i økende grad at vi inntar en rolle som rådgivere, konsulenter og lærere, som skal støtte opp under kundens egne regnskapsarbeid og forståelse.

 

Kartlegging før systembytte

I tråd med regnskapsførerens nye rolle, er også prosessen med å bytte regnskapssystem en mindre teknisk operasjon enn mange kanskje ser for seg. For mange bedrifter oppleves prosessen mer som konsulentarbeid, hvor rydding, rasjonalisering og effektivisering står i fokus. Når vi skal håndtere et systembytte, bruker vi først tid på å forstå hvordan bedriften er sammensatt og fungerer. Deretter kartlegger vi regnskapsbehovene i alle ledd av organisasjonen. Vi ser blant annet på:Hvilke systemer brukes i dag?

Hvilke eksisterende systemer snakker godt sammen?

Hvilke manuelle rutiner kan vi fjerne?

Hvilke eksisterende systemer kan vi beholde og hvilke bør erstattes?


Størsteparten av oppstartsarbeidet for kundens del ligger i å hjelpe våre rådgivere med dette kartleggingsarbeidet.


Vi tar oss av overføringen

Den tekniske delen av et systembytte, som omfatter integrasjoner og overføring av data fra gammelt til nytt system, er i stor grad umerkelig for kunden. Vi setter opp nødvendige funksjoner for regnskap, faktura og lønn, og lager filsystemer med historikk for så mange år tilbake i tid som kunden ønsker. Det finnes ingen risiko for kunden, og prosessen er langt ifra så tidkrevende som mange forventer. Når systemet er klart og alt av data og historikk er overført, sørger vi for grundig opplæring.


Opplæring og personlig oppfølging

Vårt fokus er at kunden først og fremst skal føle seg trygg på utførelsen av daglige regnskapsoppgaver. Samtidig sørger vi for at brukeren evner å ta nytte av det skybaserte regnskapssystemets mange ekstrafunksjoner, som gir god oversikt over eget regnskap. Opplæringsfasen blir i prinsippet aldri avsluttet. Alle våre kunder har en dedikert saksbehandler som følger kunden nøye og er ansvarlig for at alt blir gjort riktig. Vi flagger feil og mangler, og er alltid tilgjengelig for å besvare spørsmål.


Les også: Regnskapsføring: Hva kan jeg gjøre selv?


Ingen ser seg tilbake

Tilbakemeldingene fra kundene våre er utelukkende positive. Vi ser gang på gang hvordan et bytte til skybasert regnskapssystem gjør underverker, ikke bare for effektiviteten, men også for kontrollen over eget regnskap og egen økonomi. Med Økonomi & Regnskap sine erfarne rådgivere på laget, er et systembytte ingenting å kvie seg for.


Med skybasert regnskapsføring får du kort og godt mer av alt som er bra, og mindre av alt som er dårlig:kontroll

etterprøvbarhet

effektivitet

sikkerhet

sanntidsregnskap

frihet

feilmargin

personavhengighet

manuelle rutiner

dokumentstabler

 

 

Se hvilke muligheter skybasert regnskapsføring kan ha for din bedrift. Snakk med en av våre rådgivere: 70 13 11 30 / firmapost@okonomiogregnskap.no.