25.04.2019

Slik sender du inn årsregnskap

Send inn årsregnskapet i tide og unngå forsinkelsesgebyr. Dette må du vite om innsendingen.

Et årsregnskap er en oversikt over en bedrifts økonomiske stilling etter et regnskapsår. Alle regnskapspliktige foretak skal sende inn årsregnskap for foregående år til Regnskapsregisteret innen 31. juli året etter, men du kan sende inn årsregnskapet så snart det er godkjent.

Du er pliktig å sende inn årsregnskapet elektronisk via Altinn.

 

Les også: Disse fristene må du huske i 2021


DETTE SKAL ÅRSREGNSKAPET INNEHOLDE

Årsregnskapet består av hovedskjema, vedleggsskjema og eventuelt filvedlegg. Nedenfor ser du en oversikt over hva du som regnskapspliktig må sende inn sammen med årsregnskapet.

 

 • resultatregnskap
 • balanse
 • noter til regnskap
 • årsberetning (ikke pliktig for små foretak)
 • kontantstrømoppstilling (ikke pliktig for små foretak)
 • revisjonsberetning (kun om selskapet har revisor)
 • konsernregnskap om selskapet er et morselskap (ikke pliktig for små foretak)


 

Dokumentene som skal sendes til Regnskapsregisteret, skal sendes inn samlet og være tydelig lesbare. Det skal vedlegges et "oversendelsesbrev" som angir den regnskapspliktiges organisasjonsnummer, foretaksnavn, forretningsadresse, regnskapsåret og dato for fastsettelse av årsregnskapet. Det skal opplyses om den regnskapspliktige er morselskap i konsern. 

Aksjeselskaper skal også opplyse om:
 

 • selskapet har truffet beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres
 • årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører
 • ekstern autorisert regnskapsfører i løpet av regnskapsåret har bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet

 

For mer utfyllende informasjon, se Forskrift om utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven § 8-2-1.

 

 

FEIL OG MANGLER VED ÅRSREGNSKAP

 

Hvis årsregnskapet har mangler eller feil, og ikke blir godkjent, mottar du nektingsvedtak hvor det står hva som må rettes opp før du må sende inn alt på nytt igjen i en samlet innsending.

Hvis du har sendt inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret før innsendingsfristen, får du to uker til å rette opp mangler eller feil uten at du får forsinkelsesgebyr. Dette gjelder ikke for årsregnskap som blir innsendt etter innsendingsfristen.GEBYR VED FORSINKET ÅRSREGNSKAP

Overholdes ikke fristen begynner forsinkelsesgebyr å løpe fra 1. august og maksimalt i 26 uker. Grunnlaget for å beregne forsinkelsesgebyret er gjeldende rettsgebyr, som fra 1. januar 2019 er kr 1 150. Det ilegges ett rettsgebyr per uke de første åtte ukene, to rettsgebyr per uke de neste ti ukene, og tre rettsgebyr per uke de siste åtte ukene. Totalt kan forsinkelsesgebyret bli 59 800 kroner.

Gebyret må dekkes av selskapet. Dersom dette ikke betales vil styret holdes ansvarlig. 


Du kan stoppe forsinkelsesgebyret før det har gått 26 uker ved å:

 

 • sende inn komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret
 • slette selskapet i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret
 • begjære selskapet konkurs til tingretten

 

 

SMÅ FORETAK MED BEGRENSET REGNSKAPSPLIKT

Noen foretak (små foretak) har begrenset regnskapsplikt, og disse kan utarbeide årsregnskap basert på den avlagte skatterapporteringen kombinert med tilpassede noteopplysninger. Dette gjelder for enkeltpersonforetak (ENK) og ansvarlige selskap (ANS/DA) der ingen av deltakerne er juridiske personer med begrenset ansvar.HVORFOR SENDE INN ÅRSREGNSKAP?

Årsregnskapet ditt, sammen med årsberetning og revisjonsberetning, er offentlig informasjon. Formålet er å formidle relevant informasjon om en virksomhets økonomiske utvikling og finansielle stilling på en slik måte at brukeren av informasjonen kan fatte gode beslutninger. Det kan være en som søker jobb hos dere eller en som vurderer å investere i selskapet.

Regnskapsregisteret benytter skjemaet til registrering av årsregnskap og som en del av årsregnskapet for dokumentasjon på innregistrerte opplysninger.

Hvem som helst kan få tilgang til ditt innsendte årsregnskap, og den vanligste måten er å bestille direkte fra Brønnøysundregistrene. Men dokumentasjonen, eller bilagene, som er brukt til å utarbeide årsregnskapet er ikke offentlige.

 

 

Ta kontakt om du har spørsmål om årsregnskap. Vi er klare for å hjelpe deg

 

Relaterte lenker: 

Ofte stilte spørsmål om årsregnskap (Brønnøysundregistrene)

Regnskapsloven (Lovdata)