06.01.2020

Regnskapsføring: Hva kan jeg gjøre selv?

Det finnes mange digitale løsninger som lover enkel regnskapsføring, uten hjelp fra en regnskapsfører.

Mange bedrifter faller for fristelsen og forsøker å håndtere regnskapet selv, i håp om å spare kostnader. Opplevelsen mange allikevel sitter igjen med er at det mest kostnadseffektive, og ikke minst trygge alternativet, er å bruke en autorisert og erfaren regnskapsfører. Det høres kanskje ut som et salgsargument fra et regnskapskontor, så la oss forklare hvorfor.


Kjennskap til regelverket


Altinn står det svart på hvitt at dersom du ikke har kjennskap til regelverket, bør du vurdere å skaffe en regnskapsfører. Velger du å føre selv, er du ansvarlig for at alt er gjort til punkt og prikke i henhold til et komplisert regelverk. Her er det altså ikke tilstrekkelig å føre regnskapet etter beste evne.

  

Du kan google deg frem til mye, men det er vanskelig å søke seg frem til regler du ikke visste eksisterte i utgangspunktet. Når du endelig finner svaret du er ute etter, kan det være utfordrende å skille ut det som gjelder for akkurat din type virksomhet, da det finnes mange variabler og hendelser som utløser helt ulike regelverk.

 

Les også: Eiendom og utleie: Mva-unntakene du må vite om


Konsekvensene kan være store


Oppdager myndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan det få økonomiske konsekvenser med etterberegninger flere år tilbake i tid. I tillegg finnes det mange frister man er forpliktet til å overholde. Du får dagbøter, såkalt tvangsmulkt, for sen innlevering av for eksempel selvangivelsen, skattemeldingen, terminoppgaver for merverdiavgift, aksjonærregisteroppgaven og a-meldinger. Disse bøtene gis uavhengig av bedriftens størrelse og er på mellom kr. 575 og 1.150 per dag, per oppgave. De kan alene medføre at selskapet må legges ned. Dette er bare noen få eksempler på uheldige konsekvenser.


I tillegg er regnskapet bedriftens viktigste styringsverktøy. Feil i regnskapet kan gi helt feil signal om bedriftens tilstand.


Den dyrebare tiden


Det skal nevnes at dersom du har et lite enkeltmannsforetak og sender et par fakturaer i måneden, kan du nok klare å håndtere regnskapet selv. Med det samme du for eksempel oppretter et varelager, importerer varer, ansetter flere, eller bruker bil i forbindelse med arbeid, forutsetter det at en har en viss kompetanse om alt skal føres korrekt.


Dessverre er det mange som først kontakter en regnskapsfører når det brenner og de står helt fast. Når bedrifter kommer til oss i en slik situasjon, er de fortvilet og har gitt opp. Det er tidkrevende å forsøke å forstå seg på eget regnskap, og dette er tid som vil komme til bedre nytte om den ble brukt på andre viktige oppgaver som gagner bedriften.


Dette kan du gjøre selv


Vi har kunder som ønsker å spare kostnader ved å gjøre deler av regnskapet selv. Vi råder dem til en kombinasjon av regnskapsfører og et skybasert regnskapssystem.


Med våre moderne skybaserte løsninger kan du enkelt gjøre deler av regnskapsarbeidet selv, som fakturering, purring, prosjektstyring og vedlikehold av kundedatabasen. Det er en smart og effektiv måte å jobbe med regnskapet på, og du har alltid tilgang til hele regnskapet og rapporter som gir deg god oversikt over økonomien til bedriften din.


Noen kjappe tips for effektiv regnskapsføring:

 

  • Vær strukturert og ryddig når du jobber med regnskapet
  • Ikke utsett og vent med å føre utgiftsbilag
  • Få faktura på alt du kjøper i stedet for å betale kontant
  • Bruk det elektroniske mottaket i regnskapssystemet mest mulig
  • Benytt elektronisk app-basert reiseregning
  • Sørg for å ha en ryddig og avstemt kasse i henhold til krav for dette
  • Generelt bruke systemer og skyløsninger som er integrert og snakker godt sammen

 

Det viser seg alltid at ryddighet lønner seg når det gjelder kostnad til regnskapsfører.


En trygghet for kundene våre


Det er mange andre fordeler ved å ha et erfarent og kompetent menneske som har et forhold til regnskapet til bedriften din. At vi følger opp frister for ligningsoppgaver, årsregnskap o.l. for kundene våre, er en selvfølge. En annen del av Økonomi og Regnskap sin kjernevirksomhet er økonomisk rådgivning. Vi gir beskjed dersom vi ser varsellamper som kundene våre kanskje ikke vil legge merke til selv. Vi kommer også med gode råd rundt for eksempel finansiering, skatt, organisering av bedriften og at du driver bedriften på en forsvarlig måte.Er du usikker på om du trenger regnskapsfører? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale. Ikke vent til det brenner.