21.12.2020

Regnskap: Fristene du må huske i 2021

For deg som driver egen bedrift: Her er alle fristene knyttet til regnskap som du må huske på i 2021.

FRISTER JANUAR 2021

05.01.2021: Innsending av a-melding (for desember 2020)

15.01.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (6. termin 2020) 

31.01.2021: Innlevering av aksjonærregisteroppgave

 

FRISTER FEBRUAR 2021

01.02.2021: Sammenstilling (årsoppgave) til arbeidstaker (sendes ikke til skatteetaten) 

01.02.2021: Frist for søknad om mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000) 

05.02.2021: Innsending av a-melding (for januar mnd.)

10.02.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (6. termin 2020) 

10.02.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (6. termin 2020) 

15.02.2021: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)

15.02.2021: Innsending av skjema "Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted" (for 2020)


Les også: Bytte fra ENK til AS? Ikke gå glipp av disse rådene!

 

 

FRISTER MARS 2021

01.03.2021: Frist før søknad om kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 

05.03.2021: Innsending av a-melding (for februar mnd.)

10.03.2021: Innlevering av mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000) og betaling av merverdiavgift

15.03.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin)

15.03.2021: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)

 

FRISTER APRIL 2021

06.04.2021: Innsending av a-melding (for mars mnd.)

12.04.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin) 

12.04.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (1. termin) 

12.04.2021: Innlevering av mva-melding for primærnæring og betaling av merverdiavgift 

15.04.2021: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2. termin)

30.04.2021: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for lønnstakere og pensjonister

 

FRISTER MAI 2021

05.05.2021: Innsending av a-melding (for april mnd.)

18.05.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin)

31.05.2021: Innlevering av skattemelding for selskap

31.05.2021: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende 

31.05.2021: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

 

FRISTER JUNI 2021

07.06.2021: Innsending av a-melding (for mai mnd.)

10.06.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin) 

10.06.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (2. termin) 

15.06.2021: Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter (2. termin)

30.06.2021: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

 

FRISTER JULI 2021

05.07.2021: Innsending av a-melding (for juni mnd.)

15.07.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin)

31.07.2021: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr 

Vurderer du å bytte regnskapssystem? Sjekk ut denne først!

 

FRISTER AUGUST 2021

05.08.2021: Innsending av a-melding (for juli mnd.)

31.08.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (3. termin) 

31.08.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin) 

FRISTER SEPTEMBER 2021

01.09.2021: Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner 

06.09.2021: Innsending av a-melding (august) 

15.09.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin)

15.09.2021: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3. termin)

 

FRISTER OKTOBER 2021

05.10.2021: Innsending av a-melding (for september mnd.)

11.10.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin) 

11.10.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (4. termin) 

05.11.2021: Innsending av a-melding (for oktober mnd.)

 

FRISTER NOVEMBER 2021

15.11.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)

 

FRISTER DESEMBER 2021

01.12.2021: Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding

06.12.2021: Innsending av a-melding (for november mnd.)

10.12.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin) 

10.12.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5. termin) 

15.12.2021: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)

Kilde: Sticos opplag

 

Føre regnskap selv? Unngå disse fellene!