21.12.2020

Regnskap: Fristene du må huske i 2021

For deg som driver egen bedrift: Her er alle fristene knyttet til regnskap som du må huske på i 2021.

FRISTER JANUAR 2021

05.01.2021: Innsending av a-melding (for desember 2020)

15.01.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (6. termin 2020) 

31.01.2021: Innlevering av aksjonærregisteroppgave

 

FRISTER FEBRUAR 2021

01.02.2021: Sammenstilling (årsoppgave) til arbeidstaker (sendes ikke til skatteetaten) 

01.02.2021: Frist for søknad om mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000) 

05.02.2021: Innsending av a-melding (for januar mnd.)

10.02.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (6. termin 2020) 

10.02.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (6. termin 2020) 

15.02.2021: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)

15.02.2021: Innsending av skjema "Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted" (for 2020)


Les også: 3 gode grunner til å velge skybasert regnskapsføring

 

FRISTER MARS 2021

01.03.2021: Frist før søknad om kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 

05.03.2021: Innsending av a-melding (for februar mnd.)

10.03.2021: Innlevering av mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000) og betaling av merverdiavgift

15.03.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin)

15.03.2021: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)

 

FRISTER APRIL 2021

06.04.2021: Innsending av a-melding (for mars mnd.)

12.04.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin) 

12.04.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (1. termin) 

12.04.2021: Innlevering av mva-melding for primærnæring og betaling av merverdiavgift 

15.04.2021: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2. termin)

30.04.2021: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for lønnstakere og pensjonister


Les også: Regnskapsføring: Hva kan jeg gjøre selv?

 

FRISTER MAI 2021

05.05.2021: Innsending av a-melding (for april mnd.)

18.05.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin)

31.05.2021: Innlevering av skattemelding for selskap

31.05.2021: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende 

31.05.2021: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

 

FRISTER JUNI 2021

07.06.2021: Innsending av a-melding (for mai mnd.)

10.06.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin) 

10.06.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (2. termin) 

15.06.2021: Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter (2. termin)

30.06.2021: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

 

FRISTER JULI 2021

05.07.2021: Innsending av a-melding (for juni mnd.)

15.07.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin)

31.07.2021: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr 

Les også: Tungvint å bytte regnskapssystem? Så enkelt gjør vi det!

 

FRISTER AUGUST 2021

05.08.2021: Innsending av a-melding (for juli mnd.)

31.08.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (3. termin) 

31.08.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin) 

FRISTER SEPTEMBER 2021

01.09.2021: Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner 

06.09.2021: Innsending av a-melding (august) 

15.09.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin)

15.09.2021: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3. termin)

 

FRISTER OKTOBER 2021

05.10.2021: Innsending av a-melding (for september mnd.)

11.10.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin) 

11.10.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (4. termin) 

05.11.2021: Innsending av a-melding (for oktober mnd.)


Les også: Bytte fra ENK til AS? Slik går du frem

 

FRISTER NOVEMBER 2021

15.11.2021: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)

 

FRISTER DESEMBER 2021

01.12.2021: Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding

06.12.2021: Innsending av a-melding (for november mnd.)

10.12.2021: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin) 

10.12.2021: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5. termin) 

15.12.2021: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)

Kilde: Sticos opplag

 

 

Vi hjelper deg holde regnskapsfristene

Blir det litt vel mye å holde styr på? Husk at Økonomi & Regnskap kan hjelpe deg med regnskapet og lette på arbeidsmengden din, slik at du kan konsentrere deg om det du liker og kan best. 

 

Vi vet at ingen bedrifter er like, derfor tilbyr vi deg å skreddersy rutiner og arbeidsflyt tilpasset din bedrifts hverdag og behov. 

 

Her kan du kontakte Økonomi & Regnskap for et uforpliktende møte om din bedrift.