Tjenester > Lønn

Lønn

Lønnsføring og lønnsutbetaling kan være komplisert og skal gjøres riktig.

Fastlønn eller timelønn? Akkordlønn eller kanskje provisjonslønn? Det finnes en rekke typer av lønn og mange bedrifter benytter gjerne mer enn en av disse. Dette kan komplisere lønnsprosessen når det kommer til utbetalinger, ferier, sykefravær og mer. Det er stor forskjell på en årslønn og en månedslønn, to 14-dagerslønninger er heller ikke det samme som én månedslønn. I noen bransjer kan også ukelønn forekomme.

Vi hjelper deg med å velge det som passer best for din bedrift, og fører lønnen riktig slik at du slipper merarbeid og uheldige overraskelser.

Vi kan for eksempel hjelpe deg med:

  • A-ordningen. Vi ordner denne og all annen offentlig rapportering med rettidig betaling av disse
  • Sykemeldinger, permitteringer, oppsigelser – vi kan rådgi deg i de fleste lønnsspørsmål
  • Vi helper deg i hele prosessen fra vi mottar ett lønnsgrunnlag til rett beregning av skattetrekk, avsetninger og utbetaling med lønnslipper

 Økonomi og Regnskap