18.01.2021

Kompensasjonsordningen for næringslivet: Slik søker du

Nå kan bedrifter med dokumentert omsetningsfall på grunn av covid-19 søke kompensasjon fra staten. Men vær oppmerksom på endringene fra forrige runde.

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Fra 18. januar kan bedrifter søke om kompensasjon fra og med perioden september 2020. 


Nye regler for kompensasjonsordningen

Ordningen har tre to-månedlige tilskuddsperioder:

 • september/oktober
 • november/desember
 • januar/februar

Det er de samme kostnadene som det kan søkes tilskudd for i denne nye ordningen, som i den forrige. Altså de faste, uunngåelige kostnadene, som for eksempel leie av lokale eller maskiner og inventar (se fullstendig liste nederst i artikkelen). Mange bedrifter vil få pengene på konto få dager etter å ha søkt.

Noe som er ulikt fra den første ordningen, er bortfall av den såkalte vekstfaktoren og særregelen for sesongbedrifter. Borte er også forhøyet kompensasjon for bedrifter som blir pålagt å stenge av staten.

Søknadsfrister for kompensasjonsordningen for næringslivet

Søknadsskjema og veiledning finner du på kompensasjonsordningen.no. Selve skjemaet som skal brukes er annerledes enn ved den forrige ordningen, men spørsmålene er i stor grad like.

Søknadsfristen for de to første periodene, september/oktober 2020 og november/desember 2020, er satt til 14. mars, og søknaden kan altså sendes inn fra 18. januar.

Søknader for tilskuddsperioden januar/februar 2021 kan sendes inn fra 15. mars. Her er søknadsfrist 15. mai.


Les også:
Fristene du må huske i 2021
 

Hvem kan søke om kompensasjon fra staten?

Foretak som driver skattepliktig virksomhet i Norge, og som oppfyller gitte vilkår, kan søke om tilskudd. Foretaket må kunne vise til minst 30 % omsetningsnedgang i perioden som følge av koronapandemien, der omsetningen sammenlignes med tilsvarende periode året før.

Er foretaket registrert mindre enn ett år tidligere enn tilskuddsperioden, skal omsetningen sammenlignes med omsetningen i januar/februar. Fusjonerte selskap kan ta med omsetning i overdragende selskap i sammenligningsperioden.


Les også:
Feriepenger og permittering: Dette har du krav på


Kompensajonssøknad må bekreftes av autorisert regnskapsfører

Alle søknader skal gjennom en såkalt seriøsitetsvurdering og kontroll før utbetaling, og det stilles krav til at søknaden må bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor. Dette er nytt i forhold til den første kompensasjonsordningen.

Benytter ikke ditt foretak autorisert regnskapsfører i dag, er det viktig at dette kommer på plass så raskt som mulig. Vi i Økonomi & Regnskap AS hjelper våre kunder med alle regnskapstjenester, også kompensasjonsordningen, så ikke nøl med å ta kontakt hvis du trenger assistanse.

Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode. Refusjonen utbetales sammen med tilskuddsbeløpet.


Dette må du oppgi i søknaden

For at søknadsprosessen og utbetalingen skal gå så raskt som mulig er det viktig å være godt forberedt før du sender søknaden. Sørg derfor for å samle all nødvendig dokumentasjon for søknadsperiodene.

Tallene du skal oppgi for perioden du søker tilskudd er: 

 • faste, uunngåelige kostnader
 • omsetning
 • omsetning for samme periode i 2019


Med omsetning menes inntekt fra salg av varer som er levert, samt tjenester som er utført av foretaket i den aktuelle perioden, selv om leveransene ikke er fakturerte.

Som omsetning anses også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger som erstatning for inntekt, og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien.


Her er en liste med kostnader du vil bli spurt om i søknadsskjemaet:


 • Leie næringslokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader
 • Eventuelle kostnader til dyrestell, fôr og veterinærTrenger ditt foretak hjelp med kompensasjonsordningen eller andre regnskapstjenester, så ta kontakt.