03.09.2020

Gjøre om ENK til AS: Slik går du frem

Det er mange fordeler med et aksjeselskap fremfor et enkeltmannsforetak, men omdanningen kan by på hodebry om du ikke gjør ting i riktig rekkefølge.

Den største fordelen med et enkeltpersonsforetak er at det er enkelt å komme i gang. Det er få formelle krav til denne organisasjonsformen, og det kreves ikke noe nevneverdig med kapital. Derfor er det mange som velger denne selskapsformen når de skal starte for seg selv.

 

 

ULEMPER MED ENK

 

Et enkeltpersonforetak er 100 prosent styrt av én eier, noe som fører oss over til ulempene.

 

I et ENK skilles det ikke mellom selskapets og din private økonomi, noe som vil si at du står personlig ansvarlig om det ikke skulle gå som du ønsker. Siden den som oppretter og driver et ENK ikke kan være ansatt i samme selskap, vil denne personen ha betydelig dårligere sosiale rettigheter, f.eks. i forhold til sykepenger og dagpenger.

 

Er du en person som driver konsulentfirma uten egne ansatte, kan det være greit med et enkeltmannsforetak. Men er du i en situasjon hvor du kanskje har ansatte, varelager, transportbiler som leases o.l. bør du tenke på å gå over til et aksjeselskap.

 

Trenger du økonomisk rådgiving? Våre ansatte i Ålesund sentrum hjelper deg gjerne!

 

 

FORDELER MED AS

 

Et aksjeselskap blir regnet som en egen juridisk person. Det vil si at du som eier ikke er økonomisk ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Som eier av et AS kan du være ansatt i selskapet, og dermed opparbeide seg sosiale rettigheter som dagpenger, sykepenger og pensjon.

 

En annen fordel med et AS er at du kan bygge opp egenkapital med en lavere skatt enn for enkeltpersonforetak, da avkastningen ikke er skattepliktig før du velger å ta pengene ut av aksjeselskapet.

 

LES OGSÅ: Eiendom og utleie: MVA-unntakene du må vite om

 

 

SLIK GJØR DU OM ET ENK TIL ET AS

 

En av ulempene ved et aksjeselskap er at man ifølge Aksjeloven må ha minimum 30.000 i aksjekapital. Men skal du gjøre om et ENK til et AS må ikke de 30.000 være fysiske penger. De kan også være i form av tingsinnskudd, altså eiendeler. Og det bringer oss videre til første steg på veien fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap.

 

  • Gjør en vurdering av selskapets egenkapital. Egenkapitalen er eiendelene i selskapet fratrukket gjeld. Eiendelene som overføres skal vurderes til reell verdi og senere bekreftes av en revisor så her er det viktig å være grundig.
  • Når du vet at egenkapitalen er på plass må du sørge for å ferdigstille regnskapet for foregående år før om dannelsesprosessen kan starte.

 

  • Nå begynner også prosessen med å informere banker og bedrifter dere har avtaler med. Om selskapet f.eks. har hatt leasingavtaler som enkeltmannsforetak er det ikke sikkert samme betingelser vil gjelder for et aksjeselskap.
  • Ved en omdannelse blir enkeltmannsforetaket i teorien lagt ned, og du etablerer et AS som hele det gamle selskapet blir overført til. Det vil med andre ord si at dere må registrere selskapet hos Brønnøysund og dere vil få et nytt organisasjonsnummer. Vedtekter, stiftelsesdokumenter og redegjørelser må også sendes inn til Brønnøysund i denne prosessen.

  • Det er også viktig å huske å informere ansatte om hva som skjer. Ansatte beholder ifølge arbeidsmiljøloven sine rettigheter selv om selskapet endrer foretaksform.


LES OGSÅ: Regnskap: Hva kan jeg gjøre selv?

 

 

NÅR KAN MAN ENDRE ORGANISASJONSFORM?

 

Om du vil gå fra et enkeltmannsforetak (eller ANS eller DA, for den saks skyld) til et aksjeselskap, og ønsker en skattefri omdanning, må det gjøres mellom 1. januar og 30. juni. Omdannelsen vil da ha tilbakevirkende kraft slik at selskapet får noe som kalles skattemessig kontinuitet.

 

Dersom omdannelsen ikke kan vente og faller utenfor første halvdel av året, må du belage deg på gevinstbeskatning.

 

Som du sikkert skjønner er det mange fallgruver når det kommer til endring av organisasjonsform, og det kan være mye å hente på å gjøre de riktige tiltakene. Økonomi & Regnskap har hjulpet mange bedrifter med å endre sine foretak til et aksjeselskap.

 

Avtal et gratis rådgivningmøte, så hjelper vi deg også!