Header-bilde

Tjenester > Disse fristene må du huske

Frister

Her oversikten over statens frister for regnskap.

Januar 2018

05.: Innsending av A-melding

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

31.: Levering av aksjonærregisteroppgaven

 

Februar 2018

01.: Årsoppgave til arbeidstakere

05.: Innsending av A-melding

12.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

12.: Mva-melding – frist for levering og betaling

15.: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin

15.: Innsending av skjema “Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted”

 

Mars 2018

05.: Innsending av A-melding

12.: Årlig mva-melding for næringsdrivende med omsetning under 1 million kroner - frist for levering og betaling

15.: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

 

April 2018

05.: Innsending av A-melding

10.: Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling

10.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

10.: Mva-melding – frist for levering og betaling

16.: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin

30.: Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister

 

Mai 2018

07.: Innsending av A-melding

15.: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

31.: Innsending av skattemelding for selskap og forhåndsutfylte skattemelding for næringsdrivende

31.: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

 

Juni 2018

05.: Innsending av A-melding

11.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

11.: Mva-melding – frist for levering og betaling

30.: Fastsetting av årsregnskap og årsberetning

 

Juli 2018

05.: Innsending av A-melding

16.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

31.: Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

 

August 2018

06.: Innsendign av A-melding

31.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

31.: Mva-melding – frist for levering og betaling

 

September 2018

01.: Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner

05.: Innsending av A-melding

17.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

17.: Betaling av forskuddsskatt, personlige skatteytere

 

Oktober 2018

05.: Innsending av A-melding

10.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

10.: Mva-melding – frist for levering og betaling

 

November 2018

05.: Innsending av A-melding

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

15.: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

 

Desember 2018

05.: Innsending av A-melding

10.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

10.: Mva-melding – frist for levering og betaling

 

Virker det uoverkommelig? Vi hjelper deg!