07.02.2020

Disse fristene må du huske på i 2020

Her får du oversikt over alle aktuelle forfallsdatoer som gjelder regnskap i 2020.

HER FINNER DU OPPDATERT OVERSIKT OVER REGNSKAPSFRISTENE I 2021


Listen under kan for mange virke uoverkommelig, men heldigvis vil ikke alle innleveringer være aktuelle for din bedrift. Hva du må levere vil være avhengig av selskapsform, omsetning, antall ansatte og flere andre faktorer.

 

Første steg blir å finne ut hvilke frister som gjelder for nettopp din bedrift. Når du har oversikt over dette, kan det være en god idé å legge alle relevante frister i jobbkalenderen og sette på varsel et passende antall dager i forveien.

 

Om du syns jobben blir for omfattende kan en regnskapsfører ta seg av dette for deg. Økonomi & Regnskap følger opp alle frister for sine kunder, og kan selvfølgelig fortelle deg hva som gjelder din bedrift og ikke.

 

FRISTER JANUAR 2020

06.: Innsending av A-melding

15.: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

31.: Innlevering av aksjonærregisteroppgave

 

FRISTER FEBRUAR 2020

03.: Årsoppgave til arbeidstakere

03.: Frist for søknad om mva-melding for årstermin

05.: Innsending av A-melding

10.: Mva-melding – frist for levering og betaling

17.: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin

17.: Innsending av skjema “Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted”

 

FRISTER MARS 2020

05.: Innsending av A-melding

10.: Årlig mva-melding for årstermin og betaling av merverdiavgift 

16.: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

16.: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter

 

FRISTER APRIL 2020

06.: Innsending av A-melding

14.: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift

14.: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift

14.: Innlevering av mva-melding for primærnæringene og betaling av merverdiavgift

15.: Frist for betaling av forskuddsskatt for upersonlige skattytere

30.: Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnstakere og pensjonister

 

FRISTER MAI 2020

05.: Innsending av A-melding

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

15.: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

 

FRISTER JUNI 2020

02.: Innlevering av skattemelding for selskap

02.: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende 

02.: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter 

05.: Innsending av A-melding

10.: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift

10.: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift

30.: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

 

FRISTER JULI 2020

06.: Innsending av A-melding

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

31.: Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund

 

FRISTER AUGUST 2020

05.: Innsending av A-melding

31.: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift

31.: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift

 

FRISTER SEPTEMBER 2020

01.: Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner 

07.: Innsending av A-melding

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

15.: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter

 

FRISTER OKTOBER 2020

05.: Innsending av A-melding

12.: Mva-melding – frist for levering og betaling

12.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

 

FRISTER NOVEMBER 2020

05.11.2020: Innsending av A-melding

16.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

16.: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

 

FRISTER DESEMBER 2020

01.: Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding 

07.: Innsending av A-melding 

10.: Mva-melding – frist for levering og betaling

10.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

 

 

Virker det uoverkommelig? Vi hjelper deg!

Kontakt Økonomi & Regnskap her.