01.01.2019

Disse fristene må du huske på i 2019

Her får du oversikten over alle statens frister som gjelder regnskap. Har du kontroll?

HER FINNER DU OPPDATERT OVERSIKT OVER REGNSKAPSFRISTER I 2021


Som næringsdrivende kan det til tider være overveldende mange frister å forholde seg til. Listen under kan for mange virke uoverkommelig, men heldigvis vil ikke alle innleveringer være aktuelle for din bedrift. Hva du må levere vil være avhengig av selskapsform, omsetning, antall ansatte og flere andre faktorer. 

 

 

TIPS: LEGG INN I KALENDEREN

 

Første steg blir å finne ut hvilke frister som gjelder for nettopp din bedrift. Når du har oversikt over dette, kan det være en god idé å legge alle relevante frister i jobbkalenderen og sette på varsel et passende antall dager i forveien. 

 

Om du syns jobben blir for omfattende kan en regnskapsfører ta seg av dette for deg. Økonomi & Regnskap tilbyr et moderne skybaserte system som gjør at du kan jobbe smartere og mer effektivt med ditt regnskap. Du kan velge hvor mye av jobben du ønsker å gjøre selv, og hva vi skal ta oss av for deg.

 

 

FRISTER JANUAR 2019

07.: Innsending av A-melding

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

31.: Levering av aksjonærregisteroppgaven

 

FRISTER FEBRUAR 2019

01.: Årsoppgave til arbeidstakere

05.: Innsending av A-melding

11.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

12.: Mva-melding – frist for levering og betaling

15.: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin

15.: Innsending av skjema “Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted”

 

FRISTER MARS 2019

05.: Innsending av A-melding

11.: Årlig mva-melding for årstermin

15.: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

 

FRISTER APRIL 2019

05.: Innsending av A-melding

10.: Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling

10.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

10.: Mva-melding – frist for levering og betaling

15.: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin

30.: Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister

 

FRISTER MAI 2019

06.: Innsending av A-melding

15.: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

31.: Innsending av skattemelding for selskap og forhåndsutfylte skattemelding for næringsdrivende

31.: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

 

FRISTER JUNI 2019

05.: Innsending av A-melding

11.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

11.: Mva-melding – frist for levering og betaling

30.: Fastsetting av årsregnskap og årsberetning

 

FRISTER JULI 2019

05.: Innsending av A-melding

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

31.: Innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

 

FRISTER AUGUST 2019

06.: Innsending av A-melding

 

FRISTER SEPTEMBER 2019

01.: Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner

01.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

01.: Mva-melding – frist for levering og betaling

05.: Innsending av A-melding

16.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

16.: Betaling av forskuddsskatt, personlige skatteytere

 

FRISTER OKTOBER 2019

07.: Innsending av A-melding

10.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

10.: Mva-melding – frist for levering og betaling

 

FRISTER NOVEMBER 2019

05.: Innsending av A-melding

15.: Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

15.: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

 

FRISTER DESEMBER 2019

05.: Innsending av A-melding

10.: Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

10.: Mva-melding – frist for levering og betaling

 

Virker det uoverkommelig? Vi hjelper deg!

Kontakt Økonomi & Regnskap her.