Tjenester > Årsregnskap

Årsregnskap

Årsregnskap må føres til rett tid og i rett format.

Årsregnskapet er offentlig og må derfor leveres innen gitte frister og ha innhold i henhold til aktuell lovgivning. Årsregnskapet er blant annet grunnlag for selskapsskatt.

Vi håndterer:

  • Finansregnskap med noter og innsending til Altinn
  • Ligningspapirer som for eksempel selvangivelse, næringsoppgave osv.
  • Innlevering av aksjonærregisteroppgave
  • Utarbeidelse av Årsberetning
  • Oppsett av generalforsamlingsprotokoll
  • Kommunikasjon med revisor

 

Innleveringsfrister for årsregnskap

 

Aksjonærregisteroppgaven:

Leveres elektronisk innen 31. januar. Dette er også grunnlag for personskatt.

Selvangivelsen for bedrifter:

Leveres innen 31. mai elektronisk, 31. mars dersom det skal leveres på papir.

Innleveringsfrist for årsregnskap:

31. august dersom bedriften din fører regnskapet etter kalenderåret. Andre frister for de som fører utenom kalenderåret.

 

Årsrapporter

Har din bedrift behov for grafisk fremstilling av årsrapporten for fremlegging for aksjonærer? Vi har bred erfaring med årsrapporter og setter opp dette i forbindelse med årsregnskapet.

 

Kontakt oss

Ta derfor kontakt med daglig leder Egil Nerland (egil@okonomiogregnskap.no eller tlf 70 13 11 38) for å avtale en uforpliktende prat om hva vi kan tilby din bedrift innen årsregnskap og årsrapporter.